شماره تماس:

051-37054071 

 

شماره تماس پشتیبانی مسافران و رانندگان:

(051)91008888

 

آدرس دفتر شماره ٢:

(ویژه امور رانندگان و راكبان پیك موتوری)

 خیام 11 - نبش فرهاد 13 -فروشگاه بروزرسانی

 شماره تماس:

051-37651881