یکی دیگر از امکانات اضافه شده در نسخه جدید تاچسی  امکان "چند مقصده" میباشد. 

 در نسخه های قبلی امکان "در اختیار" در قسمت تنظیمات اپ اضافه شده بود . با استفاده از این قابلیت مسافرین تاچسی قادر هستند در صورتی که چندین مقصد با توقف های طولانی داشته باشند از این گزینه استفاده کنند، اما در این حالت قیمت نهایی سفر مشخص نیست زیرا به صورت دقیق مقصدها در زمان درخواست سرویس وارد نشده است.

برای فعال کردن گزینه در اختیار کافیست مطابق شکل در زمان درخواست سرویس، از قسمت تنظیمات گزینه مربوط به در اختیار را فعال کنید.

 

 

اما در صورتی که مقصدهای مسافر مشخص باشد میتواند از امکان جدید "چند مقصده" در نسخه جدید استفاده کند. در این حالت مسافر میتواند حداکثر تا 3 مقصد را انتخاب کند و قیمت نهایی سفر خود را در زمان درخواست سرویس مشاهده کند. اما اگر مسافر توقف زیاد داشته باشد بایستی از گزینه در اختیار استفاده کند.

 

نحوه درخواست سفر چند مقصده:

 کافیست بعد از تایید مبدا، مقصد اول خود را انتخاب کنید. برای ثبت دو مقصد بععدی خود کافیست مطابق شکل آیکون "چند مقصده" در پایین صفحه را انتخاب کنید.

 

حتما به این نکته توجه داشته باشید که برای استفاده از امکان جدید "چند مقصده" نسخه تاچ سی شما باید به آخرین نسخه بروز باشد . برای دانلود آخرین نسخه اینجا کلیک کنید

  کانال تلگرام تاچ سی: http://www.telegram.me/touchsi