بزرگترین سامانه حمل و نقل هوشمند جامع برای اولین بار در مشهد راه اندازی شد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید