در اپلیکیشن تاچ سی امکان پرداخت هزینه سفر به صورت های نقدی ، آنلاین و اعتباری برای کاربر وجود دارد. در این مقاله آموزش می دهیم که با شارژ کردن اعتبار خود ،پرداخت آسانتری در انتهای سفر خود داشته باشید.

برای اینکه کاربر بتواند در پایان سفر هزینه خود را به صورت اعتباری پرداخت کند  کافی است که ابتدا اعتبار خود را به صورت آنلاین شارژ کند و در هر زمان که کاربر سرویسی در خواست داد  میتواند پردخت خود را در انتهای سفر به صورت اعتباری پرداخت کند . با پرداخت به صرت اعتباری در وقت شما صرفه جویی می شود. 

پرداخت به صورت نقدی روشی سنتی می باشد اما مشکلات خود را دارد که حتما کاربر باید پول نقدی به همراه خود داشته باشد اما در صورتی که اعتبار کاربر شارژ داشته باشد دیگر نیازی نیست به استفاده از پول نقد نیست.

برای شارژ کردن کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله اول:از منوی اصلی اپلیکیشن گزینه اعتبار را انتخاب کنید.

 مرحله دوم:در این قسمت میتوانید برای شارژ اعتبار خود مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا اینکه در قسمت "افزایش اعتبار به صورت دلخواه" مبلغ دلخواه خود را وارد کنید.

 

 مرحله سوم: در این مرحله برای شارژ اعتباری به درگاه انلاین وصل می شود و با پرداخت ،اعتبار شما شارژ می شود.

 در مرحله آخر میتوانید میزان اعتبار خود را مشاهده کنید.

و در انتها در صورتی که مسافر برای پرداخت سفر خود گزینه اعتباری را انتخاب کند . راننده گزینه پرداخت های دیگر را انتخاب می کند و سپس به صورت همزمان فاکتوری که برای کاربر رسال می شود ،کاربر موظف است گزینه اعتبار تاچ سی را انتخاب کند که هزینه سفر وی از اعتبارش کم شود.