شرکت تاچ سی برای مسافران عزیز در یزد طرح رایگان تاچ سی را در نظر گرفته است.از دوشنبه 9 مرداد تا پایان هفته با تاچ سی مطمئن ،سریع و رایگان درخواست سرویس دهید.

 برای استفاده از این طرح کافی است که کد تخفیف را هنگام درخواست سرویس در قسمت کد تخفیف وارد کنید .بعد از وارد کردن کد تخفیف هزینه سفر شما رایگان خواهد بود.

 

کد تخفیف: TOUCHSI-YAZD

**نکته مهم :هر کاربر میتواند در روز یک بار از این طرح استفاده کند.

 مدت زمان استفاده از این طرح : از دوشنبه تاریخ 9 مرداد 96 تا پایان  هفته 

 

لینک کانال تلگرام برای آگاهی از تخفیف ها:   www.telegram.me/touchsi

 

لینک دانلود اپلیکیشن: http://touchsi.org/dl