تاچسی با همکاری فودکورت مجتمع اکسین شرایطی را فراهم کرده است که هر هفته ۲۰۰ راننده تاچسی به همراه خانواده خود تا سقف ۱۰۰ هزار تومان مهمان استفاده رایگان از فود کورت اکسین می کند. 

 

 

    با طرح ویژه عیدی امسال تاچسی از هر مبدا به فرودگاه یا از فرودگاه به هر مقصدی فقط  5000 تومان پرداخت کنید! 😱

 

 

 

 یکی دیگر از امکانات اضافه شده در نسخه جدید تاچسی  امکان "چند مقصده" میباشد. 

به گزارش روابط عمومی تاچ سی، پس از حضور موفق تاچ سی در شهرهای مشهد، گرگان، بیرجند، نیشابور، یزد، سبزوار، طبس و بجنورد اینبار از امروز تاچ سی در تنکابن هم فعال شد.

 

در نسخه جدید تاچسی چندین قابلیت جدید و کابردی اضافه شده است. یکی از این قابلیت ها "سرویس خانواده" نام دارد که این امکان برای اولین بار در ایران در اپلیکیشن تاچسی اضافه شده است. با استفاده از سرویس خانواده میتوانید همزمان هم برای خود هم اعضای خانواده سرویس بگیرید.