با طرح ویژه عیدی امسال تاچسی از هر مبدا به فرودگاه یا از فرودگاه به هر مقصدی فقط  5000 تومان پرداخت کنید! 😱

 

به گزارش روابط عمومی تاچ سی، پس از حضور موفق تاچ سی در شهرهای مشهد، گرگان، بیرجند، نیشابور، یزد، سبزوار، طبس و بجنورد اینبار از امروز تاچ سی در تنکابن هم فعال شد.

 

در نسخه جدید تاچسی چندین قابلیت جدید و کابردی اضافه شده است. یکی از این قابلیت ها "سرویس خانواده" نام دارد که این امکان برای اولین بار در ایران در اپلیکیشن تاچسی اضافه شده است. با استفاده از سرویس خانواده میتوانید همزمان هم برای خود هم اعضای خانواده سرویس بگیرید.

 

 

 یکی دیگر از امکانات اضافه شده در نسخه جدید تاچسی  امکان "چند مقصده" میباشد. 

 

   هر سری که شما تاچ سی را به دوستان خود معرفی می کنید سفر رایگان هدیه میگیرید،  بعد از وارد کردن کد معرف توسط افرادمختلف، با اولین استفاده آن ها از تاچ سی کد تخفیفی برای شما در قسمت پیام های اپ تاچ سی ارسال می شود.