از یکشنبه ۱۸ آذر تا اخر هفته در شهر بجنورد 10 هزار تومان از تاچسی هدیه بگیرید.

 

 تاچسیگردی هیجان انگیز این هفته در یزد رو از دست ندهید . طرح تاچ سی گردی چهارشنبه 30 آبان و پنجشنبه 1 آذر با همکاری هتل لاله انجام میشود.

 

به گزارش روابط عمومی تاچ سی، پس از حضور موفق تاچ سی در شهرهای مشهد، گرگان، بیرجند، نیشابور، یزد، سبزوار، طبس و بجنورد اینبار از امروز تاچ سی در تنکابن هم فعال شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی تاچ سی، پس از حضور موفق تاچ سی در شهرهای مشهد، گرگان، بیرجند، نیشابور، یزد، سبزوار و طبس اینبار از امروز تاچ سی در بجنورد هم فعال شد.


 مهمترین قابلیت جدیدی که به آخرین نسخه مسافر تاچ سی اضافه شده است قابلیت"امکان رزرو خودرو " میباشد. استفاده از این قابلیت هزینه‌ زیادی برای کاربران تاچ سی نخواهد داشت. چنین پروژه‌ای برای نخستین بار در ایران عملیاتی می‌شود و به همین دلیل آن را یکی از اصلی‌ترین مزایای رقابتی خود می‌دانیم.