امنیت اطلاعاتی (IT Security) پایداری خدمات (Business Continuity) سیستم مونیتورینگ پیشرفته (Network Operation Center) NOC سیستم پشتیبانی بصورت 24 ساعته24 / 7Tech Support)  ) استفاده از آخرین تکنولوژی در طراحی دیتاسنتر موقعیت جغرافیایی مناسب از نظر امنیت و محرمانه بودن.

جلسه هيات مديره گروه تاچ با سازمان فاواى شهرداری مشهد جهت تبادل نظر و بحث در مورد اپليكيشن تاچ سی و بررسی اقدامات لازم برای راه اندازی هرچه سریعتر و بهتر خدمات تاچ سی