تاچ سی طرح جدیدی را برای دانشجویان عزیز در نظر گرفته است.دانشجویان دانشگاه های آزاد اسـلامی و فردوسـی در مشهـد با زدن کد تخفیف زیر میتوانند در رفت و آمد خود به دانشگاه 50% تخفیف بگیرند.

توجه کنید در انتخاب مبدا و مقصد خود دقت کنید.

 

 کدهای تخفیف ویژه دانشگاه فردوسی

 

کد تخفیف از مبدا دانشگاه فردوسی:TOUCHSI-FERDOWSI-IN

کد تخفیف به مقصد دانشگاه فردوسی:TOUCHSI-FERDOWSI-OUT

 

کدهای تخفیف ویژه دانشگاه آزاد اسلامی

 

کد تخفیف از مبدا دانشگاه آزاد اسلامی:TOUCHSI-AZAD-IN

کد تخفیف به مقصد دانشگاه آزاد اسلامی:TOUCHSI-AZAD-OUT

 

شما هم نام و آدرس دانشگاه خود را برامون در اینستاگرام تاچ سی دایرکت کنید تا برای دانشگاه شما هم کد تخفیف تعریف کنیم.

آدرس اینستاگرام تاچ سی :www.instagram.com/touchsi.ir

لینک دانلود اپلیکیشن:www.touchsi.or/dl