تاچسی با همکاری فودکورت مجتمع اکسین شرایطی را فراهم کرده است که هر هفته ۲۰۰ راننده تاچسی به همراه خانواده خود تا سقف ۱۰۰ هزار تومان مهمان استفاده رایگان از فود کورت اکسین می کند. 

 

شرایط استفاده :

هر راننده میتواند ۴ همراهی داشته باشد

هر راننده بایستی در هفته ۵۰ سفر را انجام داده باشد.

 نداشتن گزارش منفی و لغو و پاسخگویی 

 

هر هفته ۲۰۰ راننده واجد شرایط از طرف تاچسی مشخص میشود و با برنده های طرح تماس گرفته میشود که جهت تحویل بن مربوط به فودکورت به شرکت تاچسی مراجعه کند . 

 

آدرس مجتمع اکسین: مشهد، قاسم آباد چهارراه مخابرات

 

  کانال تلگرام رانندگان تاچ سی: https://t.me/touchsidrivers